Sensitiv Imago

Představujeme Vám zařízení modelové řady SENSITIV IMAGO!

Přístroje modelové řady SENSITIV IMAGO jsou určeny k identifikaci stresových zón v homeostázi a k určení jejich příčin a důsledků.

Pomocí SENSITIV Imago metody lze:
  • určit systémová narušení homeostáze
  • určit stav homotoxikózy
  • otestovat biologicky aktivní doplňky (BAD)

  • Testování se provádí pomocí neinvazivního působení na receptory člověka a také biologickým vyšetřením pomocí zvukových a obrazových působení.

    Testování vyžaduje zpřesnění klasickými metodami diagnostiky. Z toho důvodu je třeba nasměrovat testovaného k lékaři úzké specializace klasické medicíny.

    Přístroje modelové řady SENSITIV IMAGO se mohou využívat v preventivních centrech, v alternativní medicíně, ozdravných centrech, salonech krásy a fitnes centrech...