Sensitiv Imago

Přístroje modelové řady SENSITIV IMAGO ( softwarovo-hardwarový komplex SENSITIV IMAGO ) jsou přídavným zařízením k počítači ( pro klasické PC typu IBM PC Pentium IV s OS Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 – není součástí dodávky ). Jsou určeny k zobrazení virtuálních anatomických modelů, vytváření a synchronizaci fyziologických zátěžových testů ( zvukových, obrazových ), které jsou vykonávány telemetrickými periferními zařízeními ( SBA snímače, senzory, induktory ) při provádění expres testování objektu za účelem zpětné reakce organismu.

Nevyžadují se žádné zvláštní bezpečnostní pokyny pro práci se zařízením expres testování.

          kontraindikace

 • Epilepsie, křeče
 • Akutní bolest
 • Těhotenství a období kojení (nižší přesnost)
 • Děti do 5 let (nižší přesnost)
 • Kardiostimulátor
 • Psychické poruchy
 • Amputace končetin
 • Dermatóza v oblasti dlaní
 • Individuální nesnášenlivost vůči snímačům
 •           Metoda

  Po automatickém nebo manuálním spuštění programu začíná proces testování, který trvá cca 30 min ( tato doba závisí na množství vybraných snímků k vyšetření ). V průběhu testování se určují funkční stavy všech orgánů a soustav. Na obrazovce monitoru se orgány označují pomocí bodů – značek. Tyto jsou bílé, žluté, zelené, červené, hnědé a černé. Bílé, žluté a zelené ukazují na stabilní funkcionální stav testovaného orgánu. Červené určují přechodný stav mezi normou a vznikající zátěží v orgánu. Modré a černé charakterizují oslabení funkcionálního stavu.

  Vpravo od orgánu se vytváří individuální grafy – spektrogramy, které se tvoří díky snímání bioelektrického signálu z každého testovaného orgánu pomocí sluchátek, elektrodů, KOM a IPP. Individuální spektrograma testovaného se porovná s databází spektrogramů, což umožňuje zjistit vznikající odchylky v organismu.

  UPOZORNĚNÍ! TATO METODA NENAHRAZUJE ULTRAZVUK, RENTGEN, EKG, MRT ATD. VYŠETŘENÍ, PROTO NEMŮŽE BÝT POUŽITA K POTVRZENÍ, VYVRÁCENÍ NEBO JEDNOZNAČNÉMU STANOVENÍ DIAGNÓZY, CHARAKTERIZUJÍCÍ STRUKTURNÍ ZMĚNY TKÁNĚ ( NAPŘÍKLAD POLYPY, ADENOMY, MYOMY, CYSTY A PODOBNÉ ).

            Výhody

  Výhody této metody ve srovnání s jinými je v tom, že se stanovuje příčina patologického stavu v organismu. Cílem této metodiky není potvrdit dříve stanovenou diagnózu, ale především nalézt nejslabší orgán nebo soustavu, které ztratili kompenzační reakce.

            Ozdravné programy

  VEGETO-TEST: Po skončení interpretace dat je možné otestovat na vyšetřovaném různé ozdravné programy (přípravky). Existují dvě varianty testování přípravků - vnitřní a vnější vegetotest.

  FREKVENČNÍ KOMPENZACE: toto je metoda, která pomáhá obnovit kompenzační reakce organismu. Metoda frekvenční kompenzace umožňuje značně zlepšit kompenzační reakce organismu a zrychlit proces obnovy, využívaje biologickou zpětnou vazbu.

  BRT: používá se za účelem určení fyziologického stavu (homeostáze) orgánů. Režim BRT se provádí pouze na již vyšetřených snímcích orgánů.

            Certifikáty